ArtLit, Blog, Essays

“Kasumpa-sumpa ang maging Pilipino sa panahong ito…”

In the library of Philippine feminist works, there is a poem that reads:

Kasumpa-sumpa
ang maging babae sa panahong ito:
Depinisyong pamana
ng nakaraa’t kasalukuyan…
Anong pag-ibig o pagpapakasakit?
Anong paglilingkod o pagtitiis?
Ikaw ang pundiya ng karsonilyo,
ang kurbata, maging ang burda sa panyo’t kamiseta.
Susukatin ang ganda mo sa kama,
ang talino sa pagkita ng pera.
Kumikita ang beer at sine,
nagdidildil ka ng pills…

Ruth E. S. Mabanglo’s “Ang Maging Babae” captures the frustrations of an oppressed identity. And in times like these –with an administration that boasts of crucifying the opposition, a legislature that’s scrambling to legalize discrimination, and a people that prefers alternative facts to reason– it is easy to replace “woman” with “Filipino”.

Kasumpa-sumpa
ang maging Pilipino sa panahong ito:
Depinisyong pamana
ng nakaraa’t kasalukuyan…

Continue reading ““Kasumpa-sumpa ang maging Pilipino sa panahong ito…””